ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ณัฐกานต์ สะท้านถิ่น (ตุ๊กติ๊ก)

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15/1 ปิรมิดแมนชั่น ซอย รามคำแหง 24 แยก 10 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240