ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ประเสริฐศักดิ์ เดชศรีวิศัลย์ (หนุ่ม)

กศน. อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
เลขที่ 30/1 ม.4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000