ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มิลันตี แก้วมา (สาว)

เจ้าหน้าที่กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ
เลขที่ 160/1 ม.3 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000