ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กฤษฎา ก๋าใจ (นีโน่)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา
108 ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 50290