ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เกศินี ลอยมูล (ขวัญ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จ.พะเยา
108 ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 50290