ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธีรภัทร ปัดชา (นิก)

สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม
2/44-45 ถ.สามัคคี ซ.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000