ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อาภา หน่อตา (ปอม)

ผู้ประสานงานโครงการฯ โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์
เลขที่ 71 ม.1 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130