ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

หนุ่มเครือ ปิหย่า (หนุ่ม)

อาจารย์ประจำสถานสงเคราะห์ สมาชิกกลุ่ม school of hope
เลขที่ 190/203 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130