ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิรดา ทิพย์ยอม (กุ๊ก)

เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ เลขที่ 111 ม.6 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130