ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มิ้น ลุงต๊ะ (ฟ้าเมือง)

นักเรียน/ สมาชิกกลุ่ม school of hope
เลขที่ 59 หมู่ 5 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 (ห้อง B 401)