ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธนุพล ยินดี (กอล์ฟ)

มูลนิธสื่อชาวบ้านมะขามป้อม (เชียงดาว)
เลขที่ 477 หมู่ 7 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170