ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กาญจนา กล้าหาญ (ครูอ้อย)

อาจารย์โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
เลขที่ 153 หมู่ 2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260