ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มรุธ สุวรรณสุข (ป๋อง)

ผู้ประสานงาน สปจ กพ. เลขที่ 28/2 ซ.5ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000