ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทองแสน ไชยแก้ว (อ๊อด)

สำนักพิมพ์กิ่งก้านใบ เลขที่ 25 ม.5 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130