ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุมินตรา แพงสี (มายด์)

นักเรียนโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
เลขที่ 165 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000