ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อิทธิกาจ ทันพานิช (เล็ก)

ผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบล สปสช./เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเลย
เลขที่ 225 ม.6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130