ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชยพล ถิลา (ป็อก)

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
เลขที่ 268 หมู่ 8 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000