ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ไวกูณฐ์ เมืองโคตร (จิมมี่)

เลขาสภาองค์กรชุมชน
เลขที่ 47 ม.4 ต.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150