ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อัจจิมา เนียมสงเคราะห์ (ก้อย)

สอนโยคะและแอโรบิคในชุมชน
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000