ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เสด็จ เขียวแดง (เด็จ)

ประธาน อป.มช. กรมประชาสัมพันธ์ นครราชสีมา
เลขที่ 262 ถนนมิตรภาพ ซอย 13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000