ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ประภาส ศิริประกอบ (ซ้ง)

ธุรกิจส่วนตัว บจก.ไอนิปโปกรุ๊ป
1996 เลขที่ 444 ซ.ลำปรุ 2 ถ.มุกขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000