ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชัยยะ ไชยาคม (อู้ด)

กระบวนกรด้านการตลาด
เลขที่ 58/9 ซ.ท่าตะโก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000