ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กิตติพงษ์ การภักดี (แจ๊ค)

นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 27/9 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000