ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปัฐธิชา ใจซื่อ (ใบเฟิร์น)

ธุรกิจส่วนตัว
เลขที่ 220 หมู่ 8 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110