ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วงศกร ลิ่มตระกูล (เอก)

ธุรกิจส่วนตัวและ ประธานสภาผู้นำรุ่นใหม่
เลขที่ 39 ถนนมหาราช ซอย 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000