ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

บุญสิงห์ แก้วสุข (เป็ด)

ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
เลขที่ 135 หมู่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130