ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นิคม บุตรสมัน (คาซัน)

ผู้ใหญ่บ้าน
เลขที่ 244 หมู่ 10 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120