ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธนพงษ์ แก้วโลก (หรั่ง)

อสม.บ้านบางผึ้ง
เลขที่ 58 หมู่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130