ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชรินชร เสถียร (ริน)

ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล บ้านเลขที่ 15 ซอยราชพฤกษ์ 13 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170