ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จิราภรณ์ จิมานัง (กุ้ง)

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 28 หมู่ 12 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150