ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กิตติกร กิจไพบูลย์ชัย (เบ๊บ)

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 24/20 หมู่1 ตำบลหนองหญ้าลาด ถนนเสริมราษฎร์
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110