ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

หงษ์หยก แซ่แต้ (หยก)

ศรีสะเกษติดยิ้ม 2 เลขที่ 102 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ 33000