ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

บุญญฤทธิ์ จันทยุคันโท(กอล์ฟ)

ผู้ประสานงาน ศรีสะเกษติดยิ้ม 2
เลขที่ 102 หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ 33000