ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สายันต์ สุวรรณกูฎ (ยันต์)

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหอ
เลขที่ 99 หมู่ 9 บ้านหนองหอ ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190