ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จักรพงศ์ ธนสารกุล (เจมส์)

ผู้ช่วยนักวิจัย มูลนิธิสภาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
เลขที่ 353 หมู่ 16 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000