ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปองพล ยุทธรัตน์ (เต้ย)

ประธานYEC รุ่น 1 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 194 หมู่ 1 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000