ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุวิทย์ ตัวเสาร์ (วิทย์)

กองเลขาฯ ศปจ. เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240