ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุนันฑา บัดราช (หนึ่ง)

คณะทำงาน องค์กรชุมชน จ.อุดรธานี
เลขที่ 154 หมู่ 9 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220