ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ยอดพยัคฆ์ ธารเลิศ (ฟ้า)

กองเลขาฯ ศปจ.
เลขที่ 607 ซอยธารเลิศ ถนนรอบเมือง
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000