ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วรารักษ์ ยิ้มน้อย (ต้อม)

เลขาฯ ภาคประชาชน กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 549/263 ม.9 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000