ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

บรรจง สุระวงศ์ (จง)

สภาองค์กรชุมชน จ.อำนาจเจริญ
เลขที่ 28 หมู่ 7 ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000