ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชุติมา มรีรัตน์ (ก๊อฟ)

เครือข่ายเด็กและเยาวชน
เลขที่ 127 หมู่ 5 ต.หนองสามสี อ.เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290