ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เบญจมาศ พิมพา (เกี้ยมอี๋)

หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
เลขที่ 195/11 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000