ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธนพร อุ่นแก้ว (โบว์วี่)

สมาชิกหอการค้า จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000