ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทินณรงค์ ทองโคตร (นัท)

วิทยากรจังหวัดสุขภาพ
96 ม.7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000