ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พิกุลทอง ตังทนาม (นก)

ครูโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย
1212/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100