ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ตะวัน มีวิชา (เอ๋)

ครูโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย
เลขที่ 152 หมู่ที่ 7 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จ.หนองคาย 43000