ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จิราวรรณ สุเพ็งคำ (จอย)

ครูโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย
เลขที่ 169 ม.12 ต.ค่ายบกหวาน จ.หนองคาย 43100