ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มารุต เสนาชัย (รุต)

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 47/9 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000