ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธนวัฒน์ พันทา (แบงค์)

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 298 ถ.สกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000